Zomerkamp

Inleiding

KO Kids organiseert elk jaar een zomerkamp en dat is voor de meeste leden het hoogtepunt van het seizoen. De oudste fietsen een spannende tocht en de jongste worden met auto’s naar de kamplocatie gebracht. Dan komt het er al op aan, mam en pap blijven achter en we gaan nu echt zelf dingen ontdekken.

Niet zomaar een aantal dagen vakantie! Nee, wij bieden onze leden uitdaging, bivakkeren met vriendjes en vriendinnetjes, midden in de natuur, slapen in de tent, ontspanning, samen dingen maken / opbouwen, ontdekken en vooral veel doen!

Er is veel tijd voor sport en plezier. Sport in de zin van uitdagende bosspellen, zwemmen, spoken tocht, actieve spelletjes etc. Zo wordt er gestreden om de badraaf en pechvogel van de dag. Wat dat mag zijn… kun je zelf komen ervaren! KO Kids heeft elk jaar nieuwe activiteiten en andere thema’s waardoor de zomerkampen een echt avontuur worden. Een avontuur dat JIJ niet wil missen!!

Zorg ervoor dat je er bij bent, neem niet je beste kleren mee maar kleren waar je makkelijk in kunt rondrennen en die vies mogen worden!

En dan is het zover!

Het grootkamp wordt elk jaar op een andere plek in de regio gehouden, in de eerste week van de zomervakantie. In de week voor het zomerkamp worden de laatste voorbereidingen getroffen; zo worden de tenten geplaatst en worden de materialen gebracht. Voor het opzetten van de tenten vragen wij naast de leiding ook de ouders om een handje te helpen. Vervolgens gaan we dan van zaterdag tot en met woensdag op kamp. De oudste groepen gaan met de fiets naar de locatie en de jongste worden door onze leiding met de auto gebracht. Eenmaal op het kampterrein aangekomen worden de kampregels uitgelegd en het kampthema toegelicht. Elke dag staat in het teken van een bepaald thema. Er worden activiteiten georganiseerd door de leiding per dagdeel. De leiding verzorgt het ontbijt, de lunch en het diner. Het ontbijt en de lunch bestaan uit brood en beleg welke de leden zelf kunnen klaarmaken en gezamenlijk nuttigen. Evenals het avondeten, echter wordt deze klaargemaakt door de leiding. Het avondeten is gevarieerd en omvat naast een BBQ ook gekookte maaltijden.

Slapen

De jongste gaan iets eerder slapen dan de oudste. De leiding slaapt in eigen tenten tussen de kinderen in. Tijdens de informatie avond (zie opgaveformulier) wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.

Eerste keer mee op kamp

En dan is uw zoon of dochter zo oud dat hij of zij voor de eerste keer mee mag op het KO Kids grootkamp. 4 nachten en 5 dagen van huis. Wij kunnen ons voorstellen dat dat voor u als ouder spannend kan zijn. Wij als KO Kids begrijpen dat zeer zeker en willen u meenemen in onze voorbereiding naar een groot kamp. Een voorbereiding die al start bij aanvang van het seizoen. Gedurende het seizoen leren wij uw zoon of dochter steeds beter kennen en weten hoe dat hij of zij in de groep functioneert. Dit helpt bij het maken van bv de tentsamenstelling of de tentpositie. In aanloop naar het kamp wordt veelvuldig gesproken over de risico’s en de verantwoordelijkheid van de leiding. Dit doen we doormiddel van het bespreken van diverse thema’s in de jeugdleiders-vergaderingen. Bewustwording speelt daarbij een grote rol.

Het kamp

Verantwoordelijkheid van de leiding
We hebben het laatste jaar veelal jonge leiders bij onze groep van leiding mogen voegen dat is natuurlijk erg mooi. Dat maakt dat we ook elk kamp weer zorgen voor een goede mix tussen minder ervaren en sterk ervaren leiding. Ervaren leiding zijn in onze ogen leiders die reeds een aantal jaren kampervaring hebben. De bezetting op het kamp is gemiddeld 1:5 (1 leider op 5 kinderen).

Hoofdleiding
Op een kamp maken we gebruik van de hoofdleiding. De hoofdleiding bestaat altijd uit 2 vaste personen die het totale beeld van het kamp overzien. Ze zijn ook het gehele kamp aanwezig. Zij geven richting aan de andere leiding, zien toe op het volgen van de programma’s en de afspraken. De (hoofd-)leiding heeft uiteraard back-up van het bestuur. Mochten er zaken spelen staan dezen stand-by gedurende het gehele kampweekend.

 

Tentleiding
Een van de belangrijkste schakels op het kamp is de Tentleiding. Een soort vertrouwenspersoon voor de kinderen. Elke tent heeft een eigen tentleiding die met de kinderen van de desbetreffende tent afspraken maakt en kinderen het hele kamp door begeleiden.

Te denken valt aan;

Slaapwandelen Het komt geregeld voor dat kinderen slaap wandelen. Iets wat voor KO Kids niet nieuw is. Het is belangrijk dat u als ouder bij de hoofdleiding meldt dat uw kind mogelijk kan slaapwandelen. Wij hanteren daar de volgende werkwijze in:

 1. Voordat de leiding gaat slapen wordt het kind gewekt om even naar het toilet te gaan.
 2. Het kind wordt midden in de tentgroep geplaatst zodat deze altijd over een aantal kinderen moet stappen voordat deze buiten staat.
 3. De kinderen van de tentgroep worden geïnformeerd zodat ze weten dat dit speelt.

Ter voorkoming van Seksueel misbruik Elke tent heeft dus zijn of haar tentleiding. Een jongstent zal ook een jongens leiding hebben een meisjestent zal ook een meisjes leiding hebben. Binnen KO Kids hanteren we de “Richtlijnen ter voorkoming van seksueel misbruik”. Opgesteld door de JWL (Jeugdwerk Limburg).

 

Naar het toilet

Een belangrijk punt; overdag en s ‘nachts: Overdag; Belangrijk is dat het kind zich houdt aan de hygiëne regels. Denk aan doorspoelen en aan het handen wassen met zeep. s ‘nachts; Wordt er door de tentleiding met de kinderen afgesproken dat ze alleen naar de wc mogen wanneer ze met hun tweeën zijn. Dat betekend dat ze een tentgenootje wakker moeten maken. U als ouder heeft hier ook een rol in. Het is belangrijk uw kind dit een aantal dagen voor vertrek al een keer mede te delen zodat het bewustzijn er ook bij de kinderen is.

Gebied
We zetten de kampplaats af met Rood/Wit lint, zodat duidelijk is waar de grenzen zijn. De kinderen wordt vertelt, dat het niet toegestaan is zonder toestemming het lint te passeren.

Verlichting
’s nachts brand er op het kampterrein (beperkt) verlichting. Hierdoor kunnen kinderen ’s nachts veilig naar het toilet gaan.

Hygiëne controle
Er zal dagelijks strikt toegezien worden op hygiëne. Dat wil zeggen dat iemand gewassen naar bed gaat, tanden poetsen en schoon ondergoed en kleding draagt. De tentleiding zal hier proactief op controleren.

Teken controle
KO Kids heeft een teken set voor het verwijderen van teken. Er zal met enige regelmaat teken controle worden uitgevoerd door de tentleiding ter voorkoming van eventuele vervelende gevolgen. Zou u uw kind willen controleren wanneer uw kind op woensdag avond in de douche / bad gaat.

Toezicht
Het toezicht overdag dan wel ’s avonds door de leiding is als volgt geregeld. Wanneer de kinderen overdag op het kampterrein aanwezig zijn, zal er altijd zichtbaar leiding aanwezig zijn. Er zullen momenten zijn dat niet alle leiding zichtbaar aanwezig is, denk b.v. aan het bereiden van de maaltijden of het doen van boodschappen. In de avonduren zal de leiding buiten rondom het kampvuur aanwezig zijn wat uitzicht biedt over het kampterrein. Mocht het slecht weer zijn, wat we niet verwachten/hopen, dan zit de leiding in de staf tent.

Staftent
De staftent is zo gepositioneerd dat wanneer er kinderen voorbij komen deze ook altijd opgemerkt worden. Wil iemand van buiten af op het terrein komen dan zal deze ook voorbij de tent moeten komen.

Tenten
De tenten worden strategisch gepositioneerd in carré vorm. Dat wil zeggen dat de jongste het dichtst bij de staft- leiding- tent slapen. Zo is de kans het grootst dat we kinderen horen die zich buiten de tent bevinden.

EHBO
KO Kids heeft een aantal gediplomeerde EHBO’ers aanwezig, die bij eventuele kleine ongelukjes weten hoe ze moeten handelen. Niet elke tentleiding heeft EHBO, maar weet wel bij welke leiding ze moeten zijn. 

Dan is dit nog lang niet alles.
We doen er zo veel mogelijk aan om uw kind op een verantwoorde manier deel te laten nemen aan het kamp. Dat hij of zij weer veilig vol enthousiaste verhalen thuiskomt. Heeft u vragen of opmerkingen voel u vrij om de hoofdleiding te benaderen of het bestuur van KO Kids. Wij wensen alle kinderen van KO Kids een heel fijn kamp toe!!

Belangrijke informatie:

Wij verzoeken de ouders vriendelijk doch dringend om eventueel medicijngebruik van kinderen zeker één week van tevoren duidelijk (schriftelijk) te melen bij de hoofdleiding.
Denk hierbij aan:

 • Reden van gebruik
 • Naam van het medicijn
 • Hoeveelheid per dag
 • Eventuele bijwerkingen
 • Zet ook de naam van uw kind op de verpakking.
 • Wilt u bijzonderheden als bedplassen, bepaalde producten die niet gebruikt mogen worden (allergieën), etc.
 • Heeft uw kind last van heimwee; geeft dit tijdig aan bij bovengenoemd persoon. Tijdens het kamp zal de tentleiding hier dan extra alert op zijn. Let wel; indien het kind niet over de heimwee heen komt en we genoodzaakt zijn om de ouders te bellen houdt ook het kamp voor het kind op. Er is geen mogelijkheid om het kind terug te brengen naar het kamp de dag erop.
 • We zullen, de hygiëne zo goed mogelijk in de gaten houden. Ouders kunnen ons hierbij helpen door de kinderen van tevoren erop te wijzen dat ze elke dag schoon ondergoed aan moeten trekken. Hun tanden moeten poesten en zich moeten wassen. En dat ze de vieze kleding apart moeten houden van de schone in een plastic zak.
 • Gebruik voor tassen / transportzakken geen vuilniszakken om misverstanden tijdens opruimen te voorkomen! Voorzie tassen / bagage / zakken van een duidelijke naam.
 • Wanneer kinderen tijdens het kamp met problemen zitten, kunnen ze dit bij de tent- of hoofdleiding aangeven. Dit hoeft niet per se de tent leid(st)er, te zijn. Dit kan iedereen van de leiding zijn. Een kind moet zijn/haar problemen kunnen vertellen aan wie hij/zij wil. Vertel dit van tevoren aan uw kind.
 • Kinderen dienen via de ouders W.A. verzekerd te zijn en bij voorkeur een reisverzekering hebben.
 • Post is altijd leuk voor kinderen, denkt u hier ook aan?
 • Het is gebruikelijk dat de kinderen op het kamp een kaartje van thuis ontvangen. Dit kunt u naar het kampadres sturen.
 • Telefoon: alleen in noodgevallen. Het is misschien verleidelijk om te bellen omdat de leiding zelf een telefoon heeft, laat dit a.u.b. achterwege. De leiding heeft alle aandacht voor de kinderen.
 • Bent u een dagje (paar dagen) van huis, geef dan een opvangadres (grootouders, buren e.d.) door bij bovenvermeld persoon. Zodat de leiding weet bij wie ze, bij eventuele problemen terecht kunnen.
 • Bezoek is niet toegestaan.
 • ’s nachts wordt er door vrijwilligers van KOKids gewaakt op het terrein. Er is dus een nachtwaker aanwezig die een oogje in het zeil houdt.

Kampregels:

 • Elke tentgroep heeft zijn eigen tent leid(st)er, hij/zij draagt zorg voor zijn/haar tentgroep, vooral met betrekking tot hygiëne, conflicten, heimwee e.d.
 • 2 x fluiten is verzamelen bij de grote tent.
 • Ga nooit van het terrein af zonder toestemming van de leiding!
 • Ga ’s nachts NOOIT alleen naar het toilet, maak altijd een tentgenootje wakker.
 • Ook op kamp gelden de regels voor gele en rode kaarten!
 • Verziek het kamp voor anderen niet. Dit betekent: niet voor de leiding en niet voor andere kinderen. We zijn met een grote groep op kamp. Het kan niet van het begin tot aan het einde voor iedereen helemaal naar wens zijn. Gaat iets niet naar wens, stap er dan mee naar de tent- / hoofdleiding.
 • Deelname aan de activiteiten is verplicht. Activiteiten zijn uitgewerkt en ingepland om jullie overdag op een leuke manier te vermaken. Het kan voorkomen dat je bepaalde programma onderdelen minder leuk vindt. Je doet de activiteit mee, we zijn immers samen op kamp.
 • Blijf uit de keukentent en de staf- en materialentent.
 • Als je spellen of andere KOKids spullen wilt lenen kun je dit aan de ingang van de staf- en materiaal tent vragen aan de leiding. Breng altijd terug wat je hebt geleend.
 • Het meenemen van elektronische apparaten is niet toegestaan! Mobiele telefoons, spelcomputers, radio’s, muziekspelers, etc. van kinderen worden ingenomen en na afloop van het kamp weer terug gegeven.
 • Het is niet de bedoeling dat kinderen energiedrank meenemen van thuis. Deze wordt ingenomen.
 • Kinderen die géén zwemdiploma hebben worden geacht vleugeltjes bij te hebben!
 • Hoe hou je je eigen tent opgeruimd:
 • Houdt vuile was gescheiden van de schone spullen.
 • Houdt je eigen kleding in je eigen tas.
 • Doe vuilnis in een vuilniszak en gooi het niet zomaar ergens neer.
 • Leg ’s morgens je pyjama klaar onder je kussen zodat je ’s avonds niet hoeft te zoeken.

Bij KOKids gelden de volgende tafelmanieren:

 • Handen wassen voor het eten vinden wij belangrijk
 • Blijf aan tafel zitten, alleen met toestemming van de leiding mag je van tafel. Dit is met name gedaan om te voorkomen dat kinderen met hete etenswaren tegen elkaar oplopen en om het overzicht te houden.
 • De leiding roept de kinderen per tafel om eten te gaan halen. Wacht je beurt af.
 • Knoei niet met eten.
 • Wanneer je iets niet lust, geef dat aan bij je leiding.

Hygiëne:

 • Elke dag tanden poetsen.
 • Elke dag schoon ondergoed.
 • Bij een ongelukje (bijv. broekplassen), meldt je dit bij je tent leid(st)er.
 • Anderen hoeven dit dan niet te weten en jij wordt geholpen.
 • Voor het eten je handen wassen.

Programma:

 • Tijdens het kamp hebben we elke dag andere activiteiten. Variërend van bijvoorbeeld een bosspel tot zwemmen een zeskamp of misschien wel een speurtocht.
 • We passen het programma aan, voor zover dit kan, aan de weersomstandigheden.
 • En natuurlijk gaan wij er samen met jullie een onvergetelijk kamp van maken.

Niet vergeten

 • Bijzonderheden m.b.t. medicijnen etc. door te geven aan de hoofdleiding.
 • Doe dit schriftelijk en zeker 1 week van tevoren.
 • Kampbijdrage tijdig betalen, niet betaald is niet mee.