29 mei 2024

Nieuwe vorm jeugdwerk KO-Kids

Door admin

Nieuwe vorm jeugdwerk KO-Kids

Vanaf schooljaar 2024-2025 zal KO-Kids een open jeugdwerk gaan aanbieden aan alle jeugd zittend in groep 3 t/m 8 van de basisschool in Kelpen-Oler en omgeving. KO-Kids zal een aantal activiteiten in het seizoen aanbieden op basis van inschrijving per activiteit.

Dit betekent dat er vanaf september 2024 geen groepen starten en dat alle dorpsbrede activiteiten traditioneel georganiseerd vanuit KO-Kids komen te vervallen (denk aan Sint Maarten, Koningsdag, etc.).

Waarom door als open jeugdwerk?

Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 14 mei 2024 is besloten het jeugdwerk in een alternatieve vorm door te laten gaan. De voornaamste reden is het structureel tekort aan leiding/vrijwilligers. De afgelopen jaren nam het aantal leiding af en de verschillende pogingen ondernomen om nieuwe vrijwilligers te werven hebben jammer genoeg niks opgeleverd.

Toekomst Jeugdwerk KO-Kids

Wij blijven werken aan ons jeugdwerk om ook de komende jaren mooie activiteiten voor de jeugd te kunnen organiseren. Daarin kunnen wij niet zonder jullie als ouders/verzorgers. Koningsdag 2024 is een mooi voorbeeld van hoe ouders/verzorgers een fantastisch activiteit kunnen neerzetten. Wij willen graag met ouders in gesprek om te kijken wat we samen voor het jeugdwerk kunnen doen.

Wij zijn dankbaar voor jullie begrip en we hopen op jullie te mogen rekenen in het open jeugdwerk KO-Kids vanaf het najaar 2024.

Loading