15 april 2020

Corona update

Door admin
Hey Hallo leden, ouders en vrijwilligers,
 
Het is stil in ons clubhuis villa KOKI, 
Er zijn geen kids die de ruimte vullen met geluid,
Er is geen leiding die activiteiten voorbereid,
Er is geen werkgroep acties die vergadert,
Er is geen werkgroep BA die Koningsdag voorbereid,
En er is geen klein kamp,
WE MISSEN JULLIE!!!
 
Dat we jullie missen mag duidelijk zijn, en we hopen er op  dat we heel snel elkaar weer mogen begroeten in Villa KOKI.
Maar vooralsnog zullen we even geduld moeten hebben en respecteren we de regels die het kabinet heeft voorgeschreven.
Daarom even belangrijk verenigingsnieuws;
 
 
– Activiteiten
Alle activiteiten van KO Kids, waaronder het jeugd en tienerwerk zijn opgeschort tot en met 10 mei.
Volgende week verwachten we een nieuwe update van het kabinet en dan bekijken we opnieuw wat we als KO Kids besluiten ten aanzien van de activiteiten.
 
– Koningsdag
Door het kabinet is besloten alle grootschalige activiteiten te verbieden tot 1 juni.
Ook Koningsdag valt daar onder; maaaaar we hebben wel een alternatieve activiteit om jullie wel te vermaken.
Hierover informeren we jullie in een apart bericht en per e-mail aan alle leden en vrijwilligers van KO Kids.
Alle jeugd van Kelpen-Oler mag deelnemen.
 
– Kleinkamp
Het kleinkamp zal NIET doorgaan; voor diegene die het kleinkamp al betaald hebben zal het geld zsm terug worden teruggestort.
 
– Zomerkamp
Over het zomerkamp hebben we nog geen besluit genomen omdat we hopen dat we dit WEL door kunnen laten gaan. Dit alles hangt van de situatie op dat moment af. 
We zullen hier uiterlijk begin juni een besluit over nemen.
 
– Paaseieren actie
We willen alle mensen die onze paaseieren gekocht hebben ontzettend bedanken!!
Speciaal woord van dank aan de werkgroep Moneymakers en aan TP Peeters en Friture ’t Trefpunt voor hun inzet om de eieren verkocht te krijgen.
Zoals jullie hebben gezien is een gedeelte van de eieren geschonken aan de medewerkers van het ziekenhuis in Roermond.
Als er aan het einde van de week nog paaseieren overblijven zullen die worden geschonken aan de voedselbank.
 
– Kleding actie 25 april
Die gaat vervolg krijgen zoals jullie hebben kunnen lezen op onze Facebook pagina.
Op zaterdag ochtend kunnen de zakken met kleding worden ingeleverd bij de achteringang van villa KOKI.
Kijk op onze facebook pagina voor meer informatie.
 
Tot zover de update!
 
We hopen weer snel van ons te kunnen laten horen, volg ons op Facebook waar tussentijdse informatie wordt gedeeld;
 
Blijf gezond en hopelijk tot snel!