Klein- / oefenkamp

Inleiding

KO Kids organiseert aan het begin van elk jaar, eerste weekend na de carnaval, het oefenkamp ook wel kleinkamp genoemd. Vooral bedoeld voor onze nieuwe leden om te ervaren hoe het is om samen op kamp te gaan. We verblijven in een blokhut van een collega vereniging. We verzamelen bij villa Koki en vervolgen dan de reis met auto’s naar een verzamel punt. We zullen doormiddel van een uitdagende speurtocht uitkomen bij de blokhut. De plekken zullen worden toegewezen en iedereen zal zijn eigen slaapplek klaar maken, pyjama’s worden aangetrokken en de eerste nacht wordt een feit… maar wordt er veel geslapen…

 

Het kleinkamp staat in het teken van ontspanning, ervaren, bewegen maar vooral samen een leuke tijd beleven. Tijdens het hele kamp staat het actieve element centaal. Er is veel tijd voor sport en plezier. Sport in de zin van actieve, uitdagende (bos)spellen.

Neem niet je beste kleren mee, maar kleren waar je makkelijk in kan rondrennen en die vies mogen worden!

 

Op Kamp

En dan is uw zoon of dochter zo oud dat hij of zij voor de eerste keer mee mag op het KO Kids oefenkamp. 2 nachten en 3 dagen van huis. Wij kunnen ons voorstellen dat dat voor u als ouder spannend kan zijn. Wij als KO Kids begrijpen dat zeer zeker en willen u meenemen in onze voorbereiding naar het oefenkamp, dat in veel aspecten gelijk is aan het zomerkamp.

 

Een voorbereiding die al start bij aanvang van het seizoen. Gedurende het seizoen leren wij uw zoon of dochter steeds beter kennen en weten wij hoe hij of zij in de groep functioneert. In aanloop naar het kamp wordt veelvuldig gesproken over de risico’s en de verantwoordelijkheid van de leiding. Dit doen we doormiddel van het bespreken van diverse thema’s in de jeugdleiders-vergaderingen. Bewustwording speelt daarbij een grote rol.

 

Verantwoordelijkheid van de leiding

We hebben het laatste jaar veelal jonge leiders bij onze groep van leiding mogen toevoegen dat is natuurlijk erg mooi. Dat maakt dat we ook elk kamp weer zorgen voor een goede mix tussen minder ervaren en sterk ervaren leiding. Ervaren leiding zijn in onze ogen leiders die reeds een aantal jaren kampervaring hebben.

 

Hoofdleiding

Op een kamp maken we gebruik van hoofdleiding. De hoofdleiding bestaat altijd uit 2 vaste personen die het totale beeld van het kamp overzien. Ze zijn ook het gehele kamp aanwezig. Zij geven richting aan de andere leiding, zien toe op het volgen van de programma’s en de afspraken. De (hoofd-)leiding heeft uiteraard back-up van het bestuur. Mochten er zaken spelen staan deze stand-by gedurende het gehele kampweekend.

 

Aanspreekpunt voor uw kind

Een van de belangrijkste schakels op het kamp voor de kinderen is de leiding. Uw kind kan terecht bij een van de reguliere leiders van de groep. Mochten deze onverhoopt niet direct beschikbaar zijn kunnen ze ook bij onze hoofdleiding terecht.

 

Hoe gaan wij om met;

Slaapwandelen Het komt geregeld voor dat kinderen slaapwandelen. Iets wat voor KO Kids niet nieuw is. Het is belangrijk dat u als ouder bij de hoofdleiding meldt dat uw kind mogelijk kan slaapwandelen. Zo zal de leiding voordat de ze gaan slapen uw kind wekken om even naar het toilet te gaan.

 

Ter voorkoming van Seksueel misbruik

Binnen KO Kids hanteren we de “Richtlijnen ter voorkoming van seksueel misbruik”. Opgesteld door de JWL (Jeugdwerk Limburg). Op de website van JWL na te lezen.

 

Naar het toilet

Een belangrijk punt; overdag en s ‘nachts: Overdag; Belangrijk is dat het kind zich houdt aan de hygiëneregels. Denk aan doorspoelen en aan het handen wassen met zeep.

 

Hygiëne controle

Er zal dagelijks strikt toegezien worden op hygiëne. Dat wil zeggen dat iemand gewassen naar bed gaat, tandenpoetsen en schoon ondergoed en kleding draagt. De rol van de leiding is hier dat ze actief op controleren. Maar ook handen wassen voor het eten hoort bij de hygiëne.

 

Toezicht

Het toezicht overdag dan wel ’s avonds door de leiding is als volgt geregeld. Overdag zal er altijd zichtbaar leiding aanwezig zijn. Er zullen momenten zijn dat niet alle leiding zichtbaar aanwezig is, denk b.v. aan het bereiden van de maaltijden, activiteiten voorbereiden of het doen van boodschappen.

 

In de avonduren is de leiding op de begane grond niet direct in het zicht van de kinderen maar wel benaderbaar.

 

EHBO

KO Kids heeft gedurende het kamp gediplomeerde EHBO’ers aanwezig die bij eventuele kleine ongelukjes weten hoe ze moeten handelen. Niet elke leiding heeft EHBO, de hoofdleiding coördineert ongelukjes.

En dan is dit nog lang niet alles; we doen er zo veel mogelijk aan om uw kind op een verantwoorde manier deel te laten nemen aan het kamp. Dat hij of zij weer veilig vol enthousiaste verhalen kan thuiskomen.

 • Heeft u vragen of opmerkingen voel u vrij om de hoofdleiding te benaderen of het bestuur van KO Kids. Wij wensen alle kinderen van KO Kids een heel fijn kamp toe!!
 • Zet ook de naam van het kind duidelijk op de verpakking.
 • Wilt u bijzonderheden als bedplassen, bepaalde producten die niet gegeten mogen worden (allergie), kans op heimwee en eventuele conflicten tussen kinderen onderling eveneens schriftelijk melden bij doormiddel van het opgave formulier.
 • We zullen, zeker bij de jongste kinderen, de hygiëne zo goed mogelijk in de gaten houden. Ouders kunnen ons hierbij helpen door de kinderen ervan tevoren op te wijzen dat ze elke dag schoon ondergoed aan moeten trekken, hun tanden moeten poetsen en zich moeten wassen en dat ze de vieze was apart moeten houden van de schone kleding. We stellen voor dat u enkele plastic zakken aan de kinderen meegeeft waar ze de vieze (droge) was in kunnen doen.
 • Wanneer kinderen tijdens het kamp met problemen zitten, kunnen ze hiermee bij de leiding terecht. Een kind moet zijn/haar problemen kunnen vertellen aan wie hij/zij wil. Vertel dit van tevoren aan uw kind.
 • Kinderen dienen via de ouders W.A. verzekerd te zijn.
 • Telefoon: alleen in noodgevallen. Het is misschien verleidelijk om te bellen omdat de leiding zelf een telefoon heeft, maar laat dit a.u.b. zo veel mogelijk achterwege.
 • Bent u een dagje (paar dagen) van huis, geef dan een opvangadres (grootouders, buren e.d.) door bij de hoofdleiding, waar de leiding bij eventuele problemen terecht kan.
 • Bezoek is niet toegestaan.
 • ’s Nachts is de blokhut afgesloten en kan er niemand naar binnen.

 

Kampregels:

 • 2 x fluiten is verzamelen in de grote ruimte op de begane grond.
 • Ga nooit van het terrein af zonder toestemming van de leiding!
 • Ook op kamp gelden de regels voor gele en rode kaarten.
 • Verziek het kamp voor anderen niet. Dit betekent: niet voor de leiding en niet voor andere kinderen. We zijn met een grote groep op kamp. Het kan niet van het begin tot aan het einde voor iedereen helemaal naar wens zijn. Gaat iets niet naar wens, stap er dan mee naar je eigen groepsleiding / hoofdleiding.
 • Deelname aan de activiteiten is verplicht. Activiteiten zijn uitgewerkt en ingepland om jullie overdag op een leuke manier te vermaken. Het kan voorkomen dat je bepaalde programma onderdelen minder leuk vindt. Je doet de activiteit mee, we zijn immers samen op kamp.
 • Blijf uit de keuken en de materialenhoek, dit voorkomt gevaarlijke situaties.
 • Als je spellen of andere KOKids spullen wilt lenen kun je dit aan de leiding vragen. Breng altijd terug wat je hebt geleend.
 • Het meenemen van elektronische apparaten is niet toegestaan! Mobiele telefoons, spelcomputers, radio’s, muziekspelers, etc. van kinderen worden ingenomen en na afloop van het kamp weer terug gegeven.
 • Het is niet de bedoeling dat kinderen energiedrank meenemen van thuis. Deze wordt ingenomen.
 • Kinderen die géén zwemdiploma hebben worden geacht om vleugeltjes bij te hebben!

 

Programma:

Tijdens het kamp hebben we elke dag andere activiteiten. Varierend van bijvoorbeeld een bosspel tot een zeskamp of misschien wel een speurtocht.

We passen het programma aan, voor zover dit kan, aan de weersomstandigheden.

En natuurlijk gaan wij er samen met jullie een onvergetelijk kamp van maken.

 

Hoe hou je je eigen slaapplek opgeruimd:

 • Hou vuile was gescheiden van de schone spullen.
 • Houd je eigen kleding in je eigen tas.
 • Doe vuilnis in een vuilniszak en gooi het niet zomaar ergens neer.
 • Leg ’s morgens je pyjama klaar onder je kussen zodat je ’s avonds niet hoeft te zoeken.

 

Bij KOKids gelden de volgende tafelmanieren:

 • Handen wassen voor het eten vinden wij belangrijk
 • Blijf aan tafel zitten, alleen met toestemming van de leiding mag je van tafel.Dit is met name gedaan om te voorkomen dat kinderen met hete etenswaren tegen elkaar oplopen en om het overzicht te houden.
 • De leiding roept de kinderen per tafel om eten te gaan halen. Wacht je beurt af.
 • Knoei niet met eten.
 • Wanneer je iets niet lust, geef dat dan aan bij leiding.

 

Hygiëne:

 • Elke dag tanden poetsen.
 • Elke dag schoon ondergoed.
 • Bij een ongelukje (bijv. broekplassen), meldt je dit bij je eigen groepsleiding.
  Anderen hoeven dit dan niet te weten en jij wordt geholpen.
 • Voor het eten je handen wassen.

 

Niet vergeten

 • Bijzonderheden m.b.t. medicijnen etc. door te geven aan de hoofdleiding.
  Doe dit schriftelijk en zeker 1 week van tevoren.
  • Naam van het medicijn
  • Reden van gebruik
  • Hoeveelheid per dag
  • Evt. Bijwerkingen
 • Deze krant goed door te lezen!
 • Kampbijdrage tijdig betalen, niet betaald is niet mee.

 

Wat moeten jullie meenemen?

 • Veiligheidshesje voorzien van naam (vrijdagavond dien je dit hesje aan te hebben).
 • Tandenborstel, tandpasta, kam/borstel, zeep
 • Beker (nodig met tandenpoetsen)
 • Washandje en handdoek
 • Ondergoed en sokken
 • Pyjama
 • Laarzen
 • Warme jas, regenjas
 • Kleding naar eigen inzicht, zorg voor minimaal 2 broeken en truien (als er iets ooit een keer nat wordt)
 • Matje of luchtbed (controleren op lekkage), pomp
 • Slaapzak (eventueel met een laken erin of een extra deken)
 • Kussen
 • Zaklamp met batterijen
 • Een spelletje of een boek
 • KOKids pet (heb je deze nog niet gekregen, dan krijg je er een op de vrijdagavond voorafgaand aan het kampweekend)
 • Een plastic zak voor je vuile was
 • De volgende zaken zijn niet toegestaan tijdens het oefenkamp:
  • Energie drank / mobiele telefoons / computerspelletjes / overige multimedia apparatuur / etc.
 • Zakgeld is niet noodzakelijk op het oefenkamp.