13 december 2021

Vastelaovesnuuts…

Door admin

Bèste Kujeldreiers en Kujeldreierinnekes, 

’t Vastelaovesseizoen 2022 zal d’r angers oet gaon zeen den wae haaje bedachtj halverwege dit jaor. Same mèt CV de Kujeldreiers höbbe wae gekeke wat waal kan en wat neet kan. Wae höbbe beslote dit jaor toch ‘n jeugdprinsepaar oet te rope en ein aangepastj programma maken. Dit alles binnen de geldendje regels van de euverheid.

CV de Kujeldreiers heet nao veul wikke en wege beslote det ze dit jaor geine prins gaon oetrope. Daomèt kömptj aug ’t officiële vastelaovesprogramma det ze ieërder gecommuniceerdj höbbe te vervalle. Same mèt os weurtj d’r gewirktj aan ein alternatief programma om als ’t enigsinds kan toch nog vastelaovendj in ein aangepaste vorm te viere. Blieftj os volge want as d’r nuuts is laote wae ’t uch wete.

Os vastelaoveshert duit pien om zulke besloete veur ’t twiedje jaor op riej te motte neme. Wae kinne neet angers gezeen de huidige situatie, de lockdown en de regels die dao biej huure.
En vanzelfspraekendj vinje wae de gezondjheid van uch miër den belangriëk.

Haoj vol en blief gezondj,
den make wae ’t gouw weer same bontj!

CV de Kujeldreiers & KO Kids Jeugdcarnaval

Loading