Contact / Bestuur

Het bestuur van KOKids bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om het jeugdwerk in Kelpen-Oler levendig te houden. Het bestuur geeft richting en ondersteund de vereniging in de activiteiten die we uitvoeren. Heb je vragen, kom binnen stuur een mailtje, voel je vrij om contact met ons op te nemen!

BESTUUR

De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

  • Samantha Hermans – Penningmeester
  • Stefan Scheidelaar – Secretaris
  • Linda Timmermans – Bestuurslid
  • Nathalie Franssen – Bestuurslid
  • Bernie Jeurninck – Bestuurslid

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden onze jeugdvereniging vorm te geven. Interesse?? neem dan contact op met een van de bestuursleden.

CONTACT & POST

e-mail; secretariaat@kokids.nl

– Linda Timmermans: 0651714874

Ons clubgebouw (Villa Koki) is gelegen aan de:

Limburgstraat 1a

6037 SH Kelpen-Oler

BANK GEGEVENS

Bank: Rabobank

Ten name van: KOKids

Rekening nummer: NL31 RABO 012 44 03 549

Vermeld altijd de reden (Contributie / kampen) gevolgd door de voor en achternaam van uw kind.

VERTROUWENSPERSOON

In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander.

De realiteit is anders. op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals een vertrouwenspersoon.

Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is. In dat geval is het tijd voor een andere stap: een klacht over ongewenste omgangsvormen of het melden van het vermoeden van een ernstige misstand. En in het geval van een misdrijf het doen van aangifte bij de politie.

De vertrouwenspersoon is de onafhankelijke gesprekspartner over uiteenlopende onderwerpen:

Ongewenste omgangsvormen:
agressie, geweld, discriminatie, pesten/mobbing en (seksuele) intimidatie

Misstand / integriteitsschending:

schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels; gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten van handelen.

Voorbeelden zijn corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering, belangenverstrengeling.

Mieke Raemakers woont op de Zandstraat in Kelpen-Oler en is bereikbaar op 06 52 18 09 94.

Achtergrond: Mieke is eigenaar van Drijvende Kracht en biedt remediale hulp aan kinderen van 4 tot 12 jaar met gedrags- en leerproblemen. Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Met zijn pedagogische hulp hopen zij beter te kunnen presteren.

Loading